UVJETI KORIŠTENJA
Dobro došli na web stranicu Abeceda ljepote!
Prije nego što počnete koristiti našu web stranicu, molimo vas da pažljivo pročitajte Uvjete
korištenja.
Vlasnik web stranice je tvrtka Abeceda ljepote j.d.o.o. Zagreb, Ruščenica 37.
Korištenjem bilo kojeg dijela web stranice automatski prihvaćate ove Uvjete korištenja. Korisnici su
dužni redovito čitati Uvjete korištenja te se smatra da su u svakom trenutku upoznati s ovim
Uvjetima korištenja i da su ih u cijelosti pročitali i razumjeli.
Informacije objavljene na web stranici su općeg karaktera i kao takve nisu namijenjene specifičnim
svrhama, te se ne mogu smatrati stručnim ili pravnim savjetom.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Sadržaj web stranice koristite na vlastitu odgovornost i ne smatramo se odgovornim za bilo kakvu
imovinsku, neimovinsku ili drugu štetu nastalu korištenjem ili krivim tumačenjem sadržaja ni
korisniku ni trećim osobama.

VANJSKI LINKOVI
Stranica sadrži linkove na web stranice trećih osoba, koje objavljujemo, te se kod korištenja istih
oslanjamo na načelo poštene uporabe. Ujedno skrećemo pozornost da vanjske linkove izvan ove web
stranice koristite na vlastitu odgovornost.

AUTORSKA PRAVA
Posjetitelji koriste ovu stranicu na vlastitu odgovornost. Stranica je zaštićena autorskim pravima te je
zabranjena izmjena, kopiranje ili distribucija njezinog sadržaja bez pismene suglasnosti vlasnika
odnosno tvrtke Abeceda ljepote. Radnje koje su proizašle kopiranjem sadržaja a bez odobrenja
vlasnika, kažnjivi su prema zakonu o povredi autorskih prava a prekršitelj će biti kažnjen bez
dodatnih upozorenja na prijenos sadržaja web stranice.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Prilikom privatnosti i sigurnosti posjetitelja pridržavamo se propisa Zakona o zaštiti podataka.

IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA
Ovi Uvjeti imaju isti učinak kao i pisani sporazum i reguliraju korištenje ove web stranice. Ako se ne
slažete s Uvjetima, nemojte koristiti našu web stranicu.
Uvjete korištenja možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku. Tvrtka Abeceda ljepote zadržava pravo
izmjene sadržaja i uvjeta korištenja iste, bez obveze prethodne najave te nije odgovorna za bilo
kakvu štetu nastalu tim promjenama. Svaki put kada posjetite ili se prijavite na našu web stranicu,
potvrđujete da prihvaćate ove Uvjete . Odgovorni ste za redovito pregledavanje Uvjeta web stranice.

FESTIVAL ESTETIKE ABACEDA LJEPOTE
Uvjeti sudjelovanja na Festivalu estetike javno su dostupni, te se i pismeno dostavljanju svakom
zainteresiranom sudioniku Festivala.
Ulaskom na javni događaj pristajete na korištenje radnog vremena Festivala, uz poštivanje klauzule
oko prijevremenog odlaska s Festivala. Također, kao sudionik na javnom događanju dužni ste se
ponašati u skladu sa pravilima dobre gospodarske prakse kako prema svojim stvarima tako i prema
ostalima, Organizator ne odgovara za otuđenje stvari na Festivalu. Organizator nije odgovoran za
izjave niti edukaciju svih sudionika edukacije, niti je dužan provjeravati kvalifikacije osoba koje vode
edukacije. Sva stručna mišljenja, edukacije i ostalo, mišljenje su partnera i govornika, i ne podliježu
autorskim pravima niti su mišljena Organizatora.
Organizator Festivala estetike je tvrtka Abeceda ljepote. Za potrebe javnog informiranja građanstva o
događaju,svojim dolaskom pristajte na fotografiranje i/ ili snimanje događaja i pojedinaca, te nismo u
obvezi isto posebno naglašavati. Javne fotografije se smiju dijeliti, no Organizator ima u svakom
trenutku pravo zabraniti javno fotografiranje i puštanje u promet snimljenih fotografija.
Na javnom događaju svoje medijsko prisutstvo mediji moraju najaviti 24sata ranije, a Organizator ima
u svakom trenutku pravo odbiti sudjelovanje medija i to bez obrazloženja.
Ova pravila se primjenjuju do izmjene, osim u slučaju više sile kada Organizator odluke donosi hitno i
prema uvjetima koji su zadani.

MAGAZIN ABACEDA LJEPOTE
Članci napisani u Magazinu Abeceda ljepote odobreni su od strane autora istih. Tvrtka Abeceda
ljepote kao vlasnik Magazina i ove web stranice , ne preuzima nikakvu štetu nastalu krivim
shvaćanjem napisanih članaka. Također, svi članci i slike nisu prenosivi i nije dozvoljeno dijeljenje niti
ikakvo javno objavljivanje članaka bez prethodnog odobrenja autora članka i tvrtke Abeceda ljepote.
Sve suprotno podliježe zloupotrebi i kažnjivo je prema Zakonu.

EMISIJA CELEBRITY MAKEOVER BY ABECEDA LJEPOTE

Sudionici emisije Celebrity Makeover by Abeceda ljepote sudjelovanjem u emisiji dobrovoljno
pristaju da sav sadržaj koji je snimljen i fotografiran u toku snimanja emisije ide u televizijsko
emitiranje, na objavu kroz youtube kanal, društvene mreže jer to i je cilj emisije. Sadržaj koji je
snimljen nismo u obvezi davati na prethodno odobrenje, već se odobrenjem smatra pristanak na
snimanje i fotografiranje u prostoru partnera.
Sudionici emisije ne mogu tražiti brisanje sadržaja ukoliko se, iz bilo kojih razloga, odluče na
prestanak suradnje ili promjene svoje mišljenje oko snimljenog materijala. Smatramo da su sudionici
emisije Celebrity Makeover by Abeceda ljepote u potpunosti upoznati s ovom činjenicom, da je
razumiju u cijelosti i da je prihvaćaju.
Navođenja u emisiji su osobna mišljenja partnera emisije i ne odražavaju stajališta vlasnika ove
web stranice odnosno tvrtke Abeceda ljepote.
Emisija Celebrity Makeover by Abeceda ljepote zaštićena je licencom kao jedinom za takvu vrstu
emisije. Kao takva posjeduje autorska prava a sve slične ili iste radnje reklama putem zvijezda
hrvatske estradne scene podliježu tužbi u korist zaštite licence.

RAD WEB LOKACIJE
Cilj nam je da ne dolazi do prekida u radu web stranice. Nismo odgovorni za otežan prijenos
podataka uslijed različitih internetskih mreža ili neusklađenosti zbog korisnikova mrežnog
preglednika. Tehničke poteškoće u radu pokušati ćemo ispraviti u što kraćem roku.

Smatramo da su korisnici web stranice (čitatelji i svi ostali korisnici) upoznati sa sadržajem Uvjeta
korištenja, da su ih u cijelosti razumjeli i da ih prihvaćaju.

Posljednja izmjena Uvjeta korištenja: 30. listopad 2022.

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA

1.ORGANIZACIJA

Abeceda ljepote j.d.o.o. iz Zagreba organizator je Festivala estetike „Abeceda ljepote“ , koji će se održati 26. i 27. veljače 2022. godine u Zagrebu na adresi Ravnice 48 , u prostorima Kraš Auditoriuma dd. Festival će trajati dva dana s početkom 26. ožujka u 10 sati i završetkom 27. ožujka u 19 sati.

2. UVJETI SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Festivalu estetike imaju sve pravne i fizičke osobe koje su dostavile Prijavu izlaganja , te ispunile obveze plaćanja koje proizlaze iz Prijave. Krajnji rok za dostavu Prijave izlaganja je 14. ožujka 2022.

3. PRAVILA IZLAGANJA

Izlagač ima pravo sam izabrati poziciju izložbenog prostora na temelju skice koja mu je predočena prilikom potpisa Prijave izlaganja, a na kojoj su označeni brojevi izloženih prostora, ulazi, izlazi za izlagače i posjetitelje. U skladu s raspoloživim kapacitetima Organizator mu je istu obvezan dodijeliti.

Festival je izložbeno prodajnog karaktera. U slučaju da izlagač želi prodavati na svom izložbenom prostoru, za propise Zakona o fiskalizaciji odgovara sam, te sam mora pribaviti sve eventualne dozvole i dokumentaciju potrebnu za prodaju.

Unos izložbenih eksponata za Festival estetike moći će se obaviti u petak, 25. ožujka od 17h do 21h, iz ulice Ravnice 48 ulaz za skladišta direktno u dvoranu.

Izlagač je obavezan pridržavati se zadane satnice. Ako izlagač svoje izložbene eksponate želi unijeti u sajam u subotu ujutro prije početka sajma , Organizator nije u obvezi omogućiti mu iste uvjete unosa robe kakvi su bili u za to predviđeno vrijeme.

Izlagač ima pravo na određeni broj ID kartica koje će koristiti za svoj izlagački prostor. Svoje ID kartice Izlagači će moći podići u 26. ožujka, od 9h do 9:30h na ulazu u izložbeni prostor.

Broj ID kartica se dobiva u odnosu na kvadraturu štanda:

• do 5 m2 / 2 ID kartice
• 6 m2 – 8 m² / 3 ID kartice
• 10 m2 – 12 m² / 4 ID kartice
• 14 m2 / 5 ID kartica
• 20m2 / 6 ID kartica
• 36 m2 / 10 ID kartica

Izlagač je obvezan 7 dana prije početka održavanja sajma organizatoru dostaviti popis osoba koje će
biti na izložbenom prostoru.

Ako izlagač želi organizirati razne promotivne akcije izvan izložbenog prostora obvezan je o tome pismeno obavijestiti Organizatora najkasnije 15 dana prije početka sajma. Organizator mu mora promotivne akcije odobriti ali ima ih i pravo odbiti ako nisu u skladu s cjelokupnim programom. Za svako javno emitiranje muzičkih dijela potrebno je imati dozvolu i platiti naknadu u ZAMP. Nije dozvoljena aktivnost koja prostorno ili bukom ometa druge izlagače i posjetitelje.

4. BORAVAK NA IZLAGAČKOM PROSTORU

U petak 25. ožujka u vremenu od 17h do 21h netko od izlagača treba biti u štandu. U tom vremenu osiguranje neće biti prisutno. Osiguranje dolazi u 21h.

Izlagači će moći napustiti izložbeni prostor 26. i 27. ožujka od 19:30h, kada dolazi osiguranje sale. Izložbeni eksponati se mogaju iznjeti 27. ožujka počevši od 19:00. Molimo izlagače da zbog sigurnosti izložene robe budu na svojim štandovima prema ovim pravilima. Izlagač je obavezan za vrijeme radnog vremena sajma neprekidno boraviti na izložbenom prostoru, vodeći brigu o izlošcima i opremi.Izlagač se obvezuje poštivati dnevnu stanicu sajma i svaki dan za vrijeme održavanja sajma biti 30 minuta prije ulaska posjetitelja i 30 minuta nakon izlaska posjetitelja na svom izlagačkom prostoru.

Ako se izlagač neće pridržavati zadane satnice Organizator ima pravo zaračunati financijske penale u
jednokratnom iznosu od 3.500,00 kn plus PDV za svako pojedino kršenje propisa.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Parking se nalazi na ulici u na parkiralištu Kraš dd i besplatan je za sva vozila..
U okviru objekta se nalazi restoran.

Organizator ima pravo snimati i fotografirati svaki izložbeni prostor te snimke koristiti za vlastite i
opće potrebe bez prethodnog odobrenja izlagača.

Organizator je obavezan osigurati prostor izvan radnog vremena sajma. Za svu štetu nastalu unutar izložbenog prostora na opremi izazvanu od strane osoblja na izložbenom prostoru odgovara izlagač. Izlagač je obavezan pobrinuti se za otpad na izložbenom prostoru tako da ga odnesu u za to predviđeno mjesto.

Organizator i izlagač sve eventualne prijepore pokušat će riješiti sporazumno, no ako u tome ne
uspiju nadležan je sud u Zagrebu