OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA

1.ORGANIZACIJA

Abeceda estetike  – CMO  j.d.o.o. iz Zagreba organizator je Festivala estetike Abeceda ljepote, koji će se održati 1O. veljače 2024. godine u Zagrebu na adresi Oreškovićeva 6H, u Dvorani Nikolas hotela Movenpick. Festival će  trajati jedan dan s početkom  od 10 sati i završetkom u 19 sati.

2.UVJETI SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Festivalu estetike imaju sve pravne i fizičke osobe koje su dostavile ovjerenu ili potvrđenu elektronsku  Prijavu izlaganja, te ispunile obveze plaćanja koje proizlaze iz Prijave. Krajnji rok za dostavu Prijave  izlaganja  je  28. 1. 2024.

3.PRAVILA IZLAGANJA

Izlagač ima pravo sam izabrati poziciju izložbenog prostora na temelju skice koja mu je predočena prilikom potpisa Prijave izlaganja, a na kojoj su označeni brojevi izloženih prostora, ulazi, izlazi za izlagače i posjetitelje. U skladu sa raspoloživim kapacitetima Organizator mu je istu obvezan dodijeliti.

Festival  je izložbeno prodajnog karaktera. U slučaju da izlagač želi prodavati na svom izložbenom prostoru, za propise Zakona o fiskalizaciji odgovara sam, te sam mora pribaviti sve eventualne dozvole i dokumentaciju potrebnu za prodaju .

Unos izložbenih eksponata  za Festival estetike  moći će se obaviti  u petak 9. 2. 2024., u vremenu od 17h do 21h, direktno u dvoranu Nikolas sa stražnje strane hotela.

 

Izlagač je obavezan pridržavati se zadane satnice. Ako izlagač svoje izložbene eksponate želi unijeti na Festival  u subotu ujutro prije početka eventa , Organizator nije u obvezi omogućiti mu iste uvjete unosa robe kakvi su bili u za to predviđeno vrijeme.

 

Izlagač ima pravo na određeni  broj ID kartica koje će koristiti za svoj izlagački prostor.Svoje ID kartice Izlagači će moći podići  u subotu, 10.2. , od 9h do 9:30h na ulazu u prostor.

Broj ID kartica se dobiva u odnosu na  kvadraturu štanda:

  • do 5 m2– 2 ID kartice
  • 6 m2 – 8 m² – 3 ID kartice
  • SPONZORI – 3 ID kartice
  • govornici i panelisti – 3 ID kartice

Izlagač je obvezan 7 dana prije početka održavanja festivala organizatoru dostaviti popis osoba koje će biti na izložbenom prostoru.

 

Ukoliko izlagač želi organizirati razne promotivne akcije izvan izložbenog prostora obvezan je o tome pismeno obavijestiti Organizatora najkasnije 15 dana prije početka festivala. Organizator mu mora promotivne akcije odobriti ali ima ih i pravo odbiti ako nisu u skladu sa cjelokupnim programom .

Za svako javno emitiranje muzičkih dijela potrebno je imati dozvolu i platiti naknadu u ZAMP.

Nije dozvoljena aktivnost koja prostorno ili bukom ometa druge izlagače i posjetitelje.

4.BORAVAK NA IZLAGAČKOM  PROSTORU

U petak 9.2.  u vremenu od 17h do 21h netko od izlagača treba  biti  u štandu. U tom vremenu osiguranje  neće biti prisutno. Izlagači će moći napustiti  izložbeni prostor  10.2. od 19:30h. Izložbeni eksponati se moraju iznijeti  10.2. počevši od 19:00. Molimo izlagače da zbog sigurnosti izložene robe budu na svojim štandovima prema ovim pravilima.

 

Izlagač je obavezan za vrijeme radnog vremena Festivala neprekidno boraviti na izložbenom prostoru, vodeći brigu o izlošcima i opremi.Izlagač se obvezuje poštivati dnevnu stanicu Festivala i biti 30 minuta prije ulaska posjetitelja i 30 minuta nakon izlaska posjetitelja na svom izlagačkom prostoru.

Ako se izlagač neće pridržavati zadane satnice Organizator ima pravo zaračunati financijske penale u jednokratnom iznosu od 700 Eura plus PDV  za svako pojedino kršenje propisa

5.ZAVRŠNE ODREDBE

Parking se nalazi u prizemlju objekta i besplatan je ili u obližnjem trgovačkom centru.

U okviru objekta se nalazi restoran.

 

Organizator ima pravo snimati  i fotografirati svaki izložbeni prostor te snimke koristiti za vlastite i opće potrebe bez prethodnog odobrenja izlagača.

Organizator je obavezan osigurati prostor izvan radnog vremena Festivala. Za svu štetu nastalu unutar izložbenog prostora na opremi izazvanu od strane osoblja na izložbenom prostoru odgovara izlagač.

Izlagač je obvazan pobrinuti se za otpad na izložbenom prostoru tako da ga odnesu u za to predviđeno mjesto.

Organizator i izlagač sve eventualne prijepore pokušati će riješiti sporazumno, no ako u tome ne uspiju za nadležan je sud u Zagrebu.