OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA

1.ORGANIZACIJA

Abeceda ljepote j.d.o.o. iz Zagreba organizator je Festivala estetike „Abeceda ljepote“ , koji će se održati 26. i 27. veljače 2022. godine u Zagrebu na adresi Ravnice 48 , u prostorima Kraš Auditoriuma dd. Festival će trajati dva dana s početkom 26. ožujka u 10 sati i završetkom 27. ožujka u 19 sati.

2. UVJETI SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Festivalu estetike imaju sve pravne i fizičke osobe koje su dostavile Prijavu izlaganja , te ispunile obveze plaćanja koje proizlaze iz Prijave. Krajnji rok za dostavu Prijave izlaganja je 14. ožujka 2022.

3. PRAVILA IZLAGANJA

Izlagač ima pravo sam izabrati poziciju izložbenog prostora na temelju skice koja mu je predočena prilikom potpisa Prijave izlaganja, a na kojoj su označeni brojevi izloženih prostora, ulazi, izlazi za izlagače i posjetitelje. U skladu s raspoloživim kapacitetima Organizator mu je istu obvezan dodijeliti.

Festival je izložbeno prodajnog karaktera. U slučaju da izlagač želi prodavati na svom izložbenom prostoru, za propise Zakona o fiskalizaciji odgovara sam, te sam mora pribaviti sve eventualne dozvole i dokumentaciju potrebnu za prodaju.

Unos izložbenih eksponata za Festival estetike moći će se obaviti u petak, 25. ožujka od 17h do 21h, iz ulice Ravnice 48 ulaz za skladišta direktno u dvoranu.

Izlagač je obavezan pridržavati se zadane satnice. Ako izlagač svoje izložbene eksponate želi unijeti u sajam u subotu ujutro prije početka sajma , Organizator nije u obvezi omogućiti mu iste uvjete unosa robe kakvi su bili u za to predviđeno vrijeme.

Izlagač ima pravo na određeni broj ID kartica koje će koristiti za svoj izlagački prostor. Svoje ID kartice Izlagači će moći podići u 26. ožujka, od 9h do 9:30h na ulazu u izložbeni prostor.

Broj ID kartica se dobiva u odnosu na kvadraturu štanda:

• do 5 m2 / 2 ID kartice
• 6 m2 – 8 m² / 3 ID kartice
• 10 m2 – 12 m² / 4 ID kartice
• 14 m2 / 5 ID kartica
• 20m2 / 6 ID kartica
• 36 m2 / 10 ID kartica

Izlagač je obvezan 7 dana prije početka održavanja sajma organizatoru dostaviti popis osoba koje će
biti na izložbenom prostoru.

Ako izlagač želi organizirati razne promotivne akcije izvan izložbenog prostora obvezan je o tome pismeno obavijestiti Organizatora najkasnije 15 dana prije početka sajma. Organizator mu mora promotivne akcije odobriti ali ima ih i pravo odbiti ako nisu u skladu s cjelokupnim programom. Za svako javno emitiranje muzičkih dijela potrebno je imati dozvolu i platiti naknadu u ZAMP. Nije dozvoljena aktivnost koja prostorno ili bukom ometa druge izlagače i posjetitelje.

4. BORAVAK NA IZLAGAČKOM PROSTORU

U petak 25. ožujka u vremenu od 17h do 21h netko od izlagača treba biti u štandu. U tom vremenu osiguranje neće biti prisutno. Osiguranje dolazi u 21h.

Izlagači će moći napustiti izložbeni prostor 26. i 27. ožujka od 19:30h, kada dolazi osiguranje sale. Izložbeni eksponati se mogaju iznjeti 27. ožujka počevši od 19:00. Molimo izlagače da zbog sigurnosti izložene robe budu na svojim štandovima prema ovim pravilima. Izlagač je obavezan za vrijeme radnog vremena sajma neprekidno boraviti na izložbenom prostoru, vodeći brigu o izlošcima i opremi.Izlagač se obvezuje poštivati dnevnu stanicu sajma i svaki dan za vrijeme održavanja sajma biti 30 minuta prije ulaska posjetitelja i 30 minuta nakon izlaska posjetitelja na svom izlagačkom prostoru.

Ako se izlagač neće pridržavati zadane satnice Organizator ima pravo zaračunati financijske penale u
jednokratnom iznosu od 3.500,00 kn plus PDV za svako pojedino kršenje propisa.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Parking se nalazi na ulici u na parkiralištu Kraš dd i besplatan je za sva vozila..
U okviru objekta se nalazi restoran.

Organizator ima pravo snimati i fotografirati svaki izložbeni prostor te snimke koristiti za vlastite i
opće potrebe bez prethodnog odobrenja izlagača.

Organizator je obavezan osigurati prostor izvan radnog vremena sajma. Za svu štetu nastalu unutar izložbenog prostora na opremi izazvanu od strane osoblja na izložbenom prostoru odgovara izlagač. Izlagač je obavezan pobrinuti se za otpad na izložbenom prostoru tako da ga odnesu u za to predviđeno mjesto.

Organizator i izlagač sve eventualne prijepore pokušat će riješiti sporazumno, no ako u tome ne
uspiju nadležan je sud u Zagrebu