PRIJAVA IZLAGAČA ZA FESTIVAL

OPCIJE NAJMA PROSTORA

                

A - OCTAFABRIC KONSTRUKCIJA 

Spojni elementi i BIJELA platna visine 250 cm, reflektor LED s priključnim kablovima i nosačima, otvoren s 3 strane

 • promocija: upis u katalog Festivala na ½ stranice i u popis izlagača, dnevno čišćenje, akreditacija za izlagački tim 2 komada po m²,            1 m² - 95,00 Eura

                

B - OPREMLJEN PROSTOR 

Spojni elementi i OSLIKANA platna visine 250 cm, reflektor LED s priključnim kablovima i nosačima, otvoren s 3 strane

 • promocija: upis u katalog Festivala na ½ stranice i u popis izlagača, dnevno čišćenje, akreditacija za izlagački tim 3 komada po m²,            1 m² – 120,00 Eura

C - PROSTOR NA HODNIKU (Lobby)

Info pult veličine 1,75 x 60 cm, priključak za struju, 2 stolice – 290 Eura

                 

 

D - PRAZAN PROSTOR

1 m² - 70,00 Eura

B2B - OPREMLJEN PROSTOR 

4 m² – spojni elementi i OSLIKANA platna visine 250 cm, reflektor LED s priključnim kablovima i nosačima, otvoren s 3 strane, info pult i 3 stolice
• promocija: PR članak u on line magazinu Festivala na ½ stranice i u popis izlagača, dnevno čišćenje, akreditacija za izlagački tim 3 komada

Cijena 520 ,00 Eura + PDV

• Izlagač smije ponijeti svoj promotivni materijal i uzorke za prodaju
• Festival će izlagaču dati popis osoba prijavljenih za njihove razgovore najkasnije 15 dana prije održavanja događaja.

Zbog ograničeg roka prijave su u toku i traju od popunjenja mjesta (20 kabina) najkasnije do 1.10. Plaćanje 15 dana prije održavanja događaja.

GRAFIKA 3D OSLIKANA PLATNA

1 x 2,5 m – 78,00 Eura
2 x 2,5 m – 160,00 Eura
3 x 2,5 m – 230,00 Eura

DODATNA OPREMA OCTANORM KONSTRUKCIJA

A ) info pult – 100x50 (h100) cm - 30,00 Eura
B ) stol okrugli promjera 60 cm - 25,00 Eura
C ) barska stolica h73 cm - 25,00 Eura
D ) vitrina sa staklenim policama 100x100 ( h250) cm – 55,00 Eura

Grafičku pripremu je potrebno dostaviti najkasnije 20 dana prije početka Festivala.

Sve izražene cijene su u Eur-ima, a plaćanje je u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan obračuna. Na navedene cijene obračunava se PDV.


 

  Prostor opcija AProstor opcija BProstor opcija CProstor opcija D

  Dodatna oprema

  Grafička priprema

   
  Napomena: Sudjelovanje na sajmu moguće je otkazati 45 dana prije početka sajma. Ukoliko se sudjelovanje otkaže u periodu 30-45 dana prije početka sajma, sudionik koji se prijavio mora nadoknaditi štetu u vrijednosti 60% naručenog, ako se sudjelovanje otkaže na 30 dana prije početka sajma, sudionik koji se prijavio mora nadoknaditi štetu u vrijednosti 100% naručenog. Sudjelovanje na sajmu moguće je samo po izvršenoj avansnoj uplati cjelokupnog iznosa. Izlagač izjavljuje da je upoznat s Općim uvjetima sudjelovanja koji su sastavni dio ove Prijave.
  Dinamika plaćanja : 20 % avansno kod rezervacije prostora (ukoliko otkažete prostor ovaj novac se ne vraća) 30 % do 01. 10 .2020. 50 % do 01. 11. 2020.