Prijava za ulaznicu

Ispunite obrazac za svoju digitalnu ulaznicu . Prilikom ulaska na festival prikažite dobiveni e-mail kao dokaz. 
Vidimo se 26.-27.03. u hotelu Dubrovnik.