Akreditacija za medije

Za festivalsku akreditaciju molimo ispunite prijavu. 

Ispunjavanjem prijave ne znači automatsko odobravanje akreditacije. Odobrenje ćete dobiti putem e-maila.

Press akreditacije izdavat će se novinarima tijekom festivala uz predočenje novinarske ili redakcijske iskaznice. Molimo vas da akreditirate svakoga posebno ako dolazi više osoba iz redakcije.

Svaki novinar akreditaciju može podignuti samo za sebe.

Festival estetike ima pravo u svakom trenutku zatražiti od akreditiranih novinara dokaz objave izvještaja s festivala za koji je zatražio akreditaciju.

 fe